Beszélgetések a zöld civilség megerősítéséről  

Road-show

 

A pályázat célja az volt, hogy megkeresse azokat a kitörési pontokat, amelyek megerősítik a hazai zöld civil élet szereplőinek társadalmi elfogadottságát, támogatottságát, forrásteremtési képességét, színvonalas munkáját.


A projekt öt fő eleme között szerepelt egy kiterjedt hálózatépítés is a hazai zöld civil élet jelentős képviselőivel együttműködve az alábbi témákban:

a) a természetvédelmi szektor erősítése, önmegerősítésre való képessé tétele (a gyakorlati természetvédelmi készségek fontosságának, az „öntevékeny szerveződés” valódi működésének megismertetése és elsajátíttatása, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő, erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulás elősegítése);

b) a természetvédelmi szektorban tevékenykedők tudásának, munka- és elhelyezkedési lehetőségeinek növelése, helyzetük megerősítése;

c) a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány különféle forrásokból kialakított támogatási programjainak és kapcsolódó jó gyakorlatainak (pl. pályázati források innovatív kiaknázása, szektorszintű gondolkodás, kooperáció és csoportérdek érvényesülése) modellként való bemutatása más szervezetek számára;

d) a természetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítési és hálózatépítő képességének erősítése.

Ezért felkértük az ország több neves civil egyesületét és alapítványát, hogy a fent vázolt közös gondolkodásban velünk együtt vegyenek részt.

Az együttműködés keretében legalább 10 jelentős civil szervezettel együtt közös, gondolatébresztő beszélgetéseket kezdeményeztünk a témában. A vendéglátó helyi civil szervezet feladata volt, hogy a régióban általa ismert kisebb civil szervezeteket összehívja egy egynapos rendezvényre. Februárig összesen 102 emberrel ültük körbe az asztalt, hogy megvitassuk a szektort érintő főbb kérdéseket.

2015 októberétől az alábbi időpontokban és helyszíneken került sor a műhelybeszélgetésekre:

2015. október 31. Pénzesgyőr – társszervezet: Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
2015. november 7. Somogyfajsz – társszervezet: Somogy Természetvédelmi             Szervezet
2015. november 28. Botfa – társszervezet: Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
2015. december 5. Budapest – társszervezetek: MTVSZ
2015. december 12. Nyíregyháza – társszervezet: E-misszió Természet- és                 Környezetvédelmi Egyesület
2016. január 9. Miskolc – társszervezet: MME Bükki Helyi Csoport
2016. január 16. Túrkeve - társszervezet: Nimfea Természetvédelmi Egyesület
2016. február 6. Budapest - társszervezet: HUMUSZ Szövetség
2016. február 26. Kőszeg - társszervezet: Őrségi Nemzeti Park
2016. február 02. - Csákvár - társszervezet: Pro Vértes Természetvédelmi                   Közalapítvány

         

 

A találkozóink végül hat nagy témakör köré épültek: kommunikáció, forrásteremtés, társadalmi bázis, hitelesség, érdekérvényesítés és integritás

Az alábbiakban bemutatásra kerül az elkészült „ötlettár” néhány eleme:

Kommunikáció 

 

 • pozitív kommunikáció, a pozitív eredmények hangsúlyozása
 • kommunikációs képzés a szektor munkatársai számára
 • beruházni rendszeres közvélemény kutatásba szektorális szinten, természetvédelmi témában
 • partnerkapcsolatok keresése és vállalása projektek során
 • zöld problémák beágyazása az embereket közvetlenül érintő kérdésekbe (pl. ivóvíz)

Forrásteremtés

 • tagok és önkéntesek tudásának feltérképezése, hogy ki miben tudná segíteni az egyes szervezetek munkáját
 • a civil szektor célzottan foglalkoztathatná a diplomás pályakezdőket és a Gyes-ről/Gyed-ről visszatérőket, akiknek a távmunka lehetősége is adott lenne
 • alap tevékenységkörbe tartozó vállalkozási tevékenységek (szakértői munkák, felmérések, előadások stb.)

Társadalmi bázis

 • „Fogadj örökbe egy iskolát” program – iskolák visszahódítása országos szinten
 • Munkaerő potenciál hangsúlyozása, fogadó civil szervezetek munkaerő kapacitásának növelésével

Hitelesség

 • Objektív jelentések a civil szféra munkájáról, eredménykommunikáció
 • Zöld Civil Országos Találkozó elismertségének növelése
 • Civil Információs Centrumok (CIC) megerősítése

Érdekérvényesítés

 • A zöld civil összefogás fórumain folytatódjanak a párbeszédek az országos érdekérvényesítési stratégiák újragondolásáról és ennek szervezeti kereteiről
 • A szervezetek elsősorban a helyi érdekek érvényesítését lássák el
 • Az érdekérvényesítés legfontosabb eszköze a kommunikáció - a megfelelő és helyénvaló kommunikációs stílus és stratégia megválasztásának fejlesztése

 Integritás

 • Önvizsgálat, újratervezés, szervezetfejlesztés
 • Szektorális gondolkodás - saját érdekképviseleten túl a tágabb közösségi gondolkodás elsajátítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Supremo Hosting
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB