Első csoport (Cohort I)

 

Az első csoport tagjait Alapítványunk munkatársai és önkénteseink alkották. Angliai tartózkodásunk alatt az Ambios Ltd. szakembereivel közösen a tananyagok tesztelésének és fejlesztésének munkálatai zajlottak.

A két hét alatt rengetek workshop-ban és brainstorming-ban volt részünk. Ellátogatott hozzánk az Exeteri Egyetem professzora, Ian Osborne is és a vállalkozókészség témakörét egy másik, eddig valamennyiünk számára ismeretlen oldalról mutatta be. Részt vettünk egy városi kis park élővilágának felmérésében (BioBlitz), valamint megszemlélhettük  a Sandford általános iskola alternatív tanítási módszereit. Meghívást kaptunk a szomszédos kisváros (Totnes) adománygyűjtő rendezvényére, ahol az Ambios is bemutathatta munkáját, illetve a két hét  során lehetőségünk volt arra, hogy kameracsapdák segítségével megfigyelhessük a farmon élő borzcsalád életét.

A tesztelésre és fejlesztésre váró témák a következők voltak:

1) Felnőtt oktatás módszertani megújítását szolgáló kompetenciák

 • felnőtt oktatásban alkalmazott különféle módszertani megközelítések
 • az európai oktatási rendszer kialakulásának történeti előzményeit az ipari forradalomtól napjainkig.
 • az angolszász és a poroszos oktatási rendszer közötti különbségek, a két megközelítés előnyei és hátrányai.
 • az oktatási reform és forradalom mögött húzódó megfontolások megismerése a környezeti (természetvédelmi) felnőttoktatás kontextusában.

Megszerezhető készség a téma kapcsán:

 • legalkalmasabb pedagógiai megközelítések, módszerek megválasztása a célcsoportra tekintettel és az alkalomnak megfelelően.
 • az oktatás során elvárható oktatói attitűd és újfajta szemléletmódok alkalmazása (nyitottság, jó példa, energikusság, interaktivitás).
 • önálló ismeretátadás, módszertan választás és fogalalkozás-vezetés az oktatás különböző célcsoportjai számára. Felelősségvállalás képessége a csoport egészért tantermen belül és kívül.

2) Az élethosszig tartó tanulás koncepciójának elsajátítása

 • az élethosszig tartó tanulás gondolkodásmódjának és európai eszköztárának elsajátítása
 • köz-, szak- és felsőoktatás, továbbá az iskolai rendszeren kívüli oktatási formák válfajainak megismerése

Megszerezhető készség a téma kapcsán:

 • tájékozódás az élethosszig tartó tanulás rendszerében, az egyes tanulók e skálán való elhelyezése
 • önálló tanácsadási képesség az egyes tanulóknak, hogy hogyan folytathatják/egészíthetik ki tanulási pályájukat az élethosszig tartó tanulás folyamatában.

 3) A résztvevők idegen nyelvi eszköztárának fejlesztése

 • környezeti felnőttoktatással kapcsolatos angol nyelvű szakszókincs, kifejezéstár és szituációk megismerése
 • oktatással kapcsolatos legszükségesebb technikai kifejezéseket

Megszerezhető készség a téma kapcsán:

 • a környezeti és természeti rendszerek működéséről, a természetvédelemről és a fenntarthatósági kérdésekről szabatosan, szakszerűen és gördülékenyen való beszéd
 • a legfontosabb kifejezéseket elsajátítása és használata
 • angol nyelvű feladatlapok, szerepjátékok és szituációs gyakorlatok összeállítása
 • angol nyelvű, szakszerű társalgás a különböző oktatási módszertanokról.
 • angol nyelvű kommunikáció közben is didaktikus, hangos, udvarias és barátságos viselkedés fenntartása
 • önálló angol nyelvű környezeti nevelési feladatok elvégzése közép fokon, egyéni munka kontrollálása, szükség szerinti segítségkérés (fordítás, lektorálás)

 4) Ismeretek a vállalkozókészség serkentése területén a környezet-és természetvédelmi szektorra vonatkozóan

 • a vállalkozókészség fejlesztésének európai uniós koncepciójának, fogalomkörének megismerése
 • a környezetvédelmi szektorban lehetséges vállalkozási formák, a munkába állási esélyek megismerése, javítására való készség
 • a civil szektor működésének elsajátítása, a civil szervezetek létrehozásának alapvető feltételei, lehetőségei

 Megszerezhető készség a téma kapcsán:

 • vállalkozó kedv serkentését szolgáló pályázati és ösztöndíj formák közötti tájékozódás képessége
 • hazai és európai vállalkozási és önfoglalkoztatási lehetőség átlátása
 • a civil szféra életében való tájékozódás képessége, az adományozási technikák erősségeinek és gyengeségeinek ismerete.
 • képesség a vállalkozókészség felkeltésére, lehetőségek egyénre szabása
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Supremo Hosting
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB