Vállalkozókészség  a  zöld  szektor  felnőttoktatásában:  módszertani  és tartalmi megújulás
(Entrepreneurship in the green sector: new  approaches in the adult learning)

A pályázatot a Tempus Közalapítvány, mint támogatásközvetítő szervezet közreműködésével az Európai Unió  Erasmus+ (KA1  Mobilitási projektek - felnőttoktatói mobilitás) programja támogatta.
Pályázati azonosítószám: 2015-1-HU01-KA104-013125
A támogatás összege: 49 875 EUR
A projekt megvalósulási futamideje: 2015.09.01-2016.09.01.

Mit szeretnénk?

Jelen pályázatban szervezetünk felnőttoktatási tevékenységét szeretnénk megerősíteni olyan módon, hogy mind módszertani, mind a civilség és vállalkozó kedv oktatásának tartalmi elemit fejlesszük.  Hiányelemzést végezve az alábbi problémákat azonosítottuk:

1) Az alkalmazott oktatási módszertan nem tart lépést az oktatási forradalommal, sem pedig az átvehető európai jó gyakorlatokkal

2) A felnőttoktatásban részt vevő oktatók nem ismerik az élethosszig tartó tanulás teljes ívét, eszköztárát, annak megvalósulási lehetőségeit

3) A munkatársak szakmódszertani,  kommunikációs és idegen nyelvi eszköztára fejlesztésre szorul

4) A felnőttoktatói szakemberek ismereteit fejleszteni kell a vállalkozókészség serkentése és a civil szféra területén a környezet-és természetvédelmi szektorra vonatkozóan

Miért szeretnénk?

Egyre nagyobb szükségét látjuk olyan felnőttoktatási tevékenységnek, amely a vállalkozó kedv (entrepreneurship) és a civilség értékeit és kulcs képességeit adja át. A civilség az innovatív gondolkodás, a vállalkozó kedv megléte, a kreativitás és a proaktivitás által az egyes személyek és a társadalom egészének fejlődéséhez is hozzájárul. Általános ismereteket közvetít, biztosítja a munka világában szükséges flexibilitás képességét, erősíti a környezetvédelem szakterületét stb. A zöld szektorban a vállalkozó kedv és a civil szervezeti forma szorosan összetartoznak. A szűk értelemben vett profit orientált vállalkozási formák (pl. ökológiai szakértőség) Magyarországon még csak feltörekvőben vannak, míg az NGO működés 25 éves múltra tekint vissza. Ugyanakkor elmondható, hogy sem a civilséget, sem a vállalkozókészség fogásait jelenleg nem lehet formális képzés keretein belül elsajátítani.

A felnőttoktatás definíció szerint olyan általános készségek átadására irányul, amelyek nem vezetnek munkakör betöltésére jogosító végzettséghez, de amelyek hozzájárulnak a kulcskompetenciák elmélyítéséhez és a munka világában való magabiztossághoz (pl. informatikai és multimédia ismeretek, kommunikáció, idegen nyelv stb.). Az általunk megcélzott tanulói célcsoport a környezet- és természetvédelem területén aktív felnőtt tanulók, akik sok esetben főállású természetvédelmi szakemberek, sokszor azonban civil aktivisták.

Kivel?

Az Ambios Ltd. 2008 óta stabil partnerünk. Célkitűzéseinket és elhivatottságunkat tekintve nagyon közel állunk egymáshoz. Az Ambios jelmondata - mely Alapítványunki céljaival is megegyezik –, hogy segítsék az emberek terveit megvalósulni a természetvédelem, természettudományok, az oktatás és munkavállalás területén ("to help people achieve their goals for nature/science/education and employment").

Az Ambios úttörőnek számít a természetvédelmi témájú képzések terén, legyen szó szakképzésről (VET), vagy felnőttoktatásról. Munkatársaik magasan képzett természetvédelmi szakemberek, akik az oktatást is hivatásuknak tekintik (ld. munkatársak jellemzése).

 

Hogyan?

2 kurzus, 8-8 fős csoport:

  1. Magyarországi 5 napos felkészítő tréning
  2. Nagy-Britanniai 2 hetes képzés (angol nyelven)
A Magyarországi felkészítő célja, hogy az angol terminológiával és a képzés célkitűzéseivel a kiutazókat megismertessük. A hazai felkészítő alap szinten végigtárgyalja az angliai tanfolyam anyagát, hogy a kiutazáskor a résztvevők ne az alapfogalmak tisztázásával küzdjenek, hanem a tartalmi elemek elsajátítására koncentrálhassanak. A felkészítés elektronikus tananyagból, otthoni egyéni feldolgozást igénylő feladatokból áll.

Az angliai képzés formális és nem formális tanulási elemekből, sok gyakorlati lehetőséggel alapvetően módszertani és szemléletbeli váltást kíván hozni a résztvevők számára. Az angliai mobilitást indokolja, hogy az oktatási forradalom, az angolszász oktatásban már elterjedt alternatív oktatási módszerek és a civil élet elemei, szakmai háttere is fejlett, jó példák sokaságát lehet átültetni a kinti tapasztalatokat látva. A résztvevők számára a küldő és fogadó szervezet együttesen dolgozza ki a strukturált kurzus tematikát, amely lefedi majd mind a négy hiányterület feldolgozását.

 

Mik a tananyag fő témakörei?

  • Felnőtt oktatás módszertani megújítását szolgáló kompetenciák
  • Az élethosszig tartó tanulás koncepciójának elsajátítása
  • A résztvevők idegen nyelvi eszköztárának fejlesztése
  • Ismeretek a vállalkozókészség serkentése területén a környezet-és természetvédelmi szektorra vonatkozóan

Miért van rá szükség?

  1. A projekt célkitűzése, hogy a felnőttoktatási tevékenységet modernizálja és az európai tervekkel összefésülje a felnőtt oktatói szakemberek továbbképzése által.
  2. A környezeti felnőttoktatásban aktív szakemberek kompetenciáit növeljük nyelvi, oktatás-módszertani és az európai kontextus nézőpontjából.
  3. A hazatérő szakemberek friss tudásukkal elősegíthetik a zöld szektorban aktív felnőtt tanulók értéknövelő tanulását a civilség területén (vállalkozókedv, önfoglalkoztatás, civil attitűd).
  4. Mindez hozzájárulhat a felnőtt tanulók jobb elhelyezkedési esélyeihez, az alternatív életpályák elterjedéséhez és az európai polgárság eszményéhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Supremo Hosting
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB