Európai helyzet:

 

Felmerülhet, hogy szükség van-e még olyan intenzív gyöngybagolyvédelemre, mint amelynek szükségességét senki nem vitatta például húsz évvel ezelőtt. A kérdőjelek azért bukkanhatnak fel, mert e bagolyfaj védelme során néhány egymást követő kedvező évben könnyen és gyorsan lehet látványos sikereket elérni, ami elbizakodottságra adhat okot. Számos érv szól azonban amellett, hogy nemcsak, hogy folytatni kell, de bizonyos védelmi módszerekben elkerülhetetlen a változtatás, a hangsúlyok áthelyezése.

A gyöngybagolyvédelem fontosságára figyelmeztető adatok, hogy 1970 és 1990 között Máltáról kipusztult e bagolyfaj, és Európa több mint felén 20%-os állománycsökkenés volt tapasztalható. A vizsgálatok a mezőgazdasági táj átalakulását, a gépesítés még napjainkban is tartó növekedését és az úthálózatok egyre nagyobb kiterjedését említik jelenleg is ható tényezőként. A gyöngybagoly európai állományaira jellemző, hogy csökken, vagy jobb esetben stagnál.

 

Hazai viszonyok:  

(Fotó Dr. Klein Ákos)

A volt szocialista blokk országai, így hazánk helyzete is meglehetősen speciális e faj védelme szempontjából. A téeszesítés, a nagytáblás földművelés, a gyepek feltörése, a tanyavilág megszűntetése és a templomtornyok lezárása mind-mind negatívan hatott és hat a mai napig is. Az Európai Unióhoz való csatlakozás újabb problémák forrása, hiszen várható az úthálózat fejlesztése, a mezőgazdasági struktúra újbóli átalakítása, régiófejlesztések stb. Ezek egyike sem kedvez a gyöngybagolyállománynak. A fentiek értelmében nem kétséges, és az eddigi tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy a gyöngybagoly intenzív védelem nélkül nem képes tartósan fennmaradni.                                    

Az idők során a kárpát- medencei gyöngybagoly állomány a faodvakban, természetes üregekben való költésről átállt az épületekben, elsősorban templomtornyokban történő költésre. Ebből adódóan a hazai gyöngybagolyállomány tartós fennmaradása nagyban függ az épületkezelők hozzáállásától.

A magyarországi gyöngybagolyállomány történetének következő állomása a hetvenes évektől induló templom-modernizáció, amely nem tűrte az élőlények jelenlétét a motorizált harangok környezetében, és a tornyok ablakait hálóval zárták le. A hazai természetvédelem válaszolva a költőhelyek számának drasztikus csökkenésére a '80-as évektől kezdve intenzív költőláda telepítésbe kezdett.    

Költőládák telepítése (Fényképek: GYBA képtár)

Az európai és a magyarországi gyöngybagolyvédelem közös jellemzője, hogy az állomány speciális költési feltételei miatt csak folyamatos fajvédelmi munkával őrizhető meg (az Európai Unió a gyöngybaglyot a védelemtől függő fajok kategóriájába sorolta). A kezelőkkel való folyamatos és jó kapcsolat fenntartásával elérhetjük, hogy a baglyok ne csak valami "rémisztő" és pusztítani való vadállatok legyenek, hanem az épület megbecsült és előkelő vendégei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Supremo Hosting
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB